“ พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “

“ พิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน “

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายให้ความสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น โดยส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประเพณี วัฒนธรรม และกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นการพัฒนาการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการรณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการและอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ที่ประกาศอย่างยิ่งใหญ่ให้ปี 2561 เป็น ปี “ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”

สำหรับในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทย เป็นจำนวนมาก และเกิดการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนำโดย พล.ต.ท.ธีรพล คุปตานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวแสดงกำลังสร้างความเชื่อมั่นในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ปี 2562 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกองบัญชาการตำรวจนครบาล , กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด , สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , กรมการปกครอง, กรมเจ้าท่า , กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอยภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2561 นี้

โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ จำนวนกว่า 1,500 นาย ร่วมกับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ออกปฏิบัติการตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อให้การเฉลิมฉลองช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นไปอย่างมีความสุข สนุกสนานและปลอดภัย ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย พลตำรวจโท ณัฐ พิชย์ สนิทวงศ์ อยุธยา ผู้ช่วย รมต. มหาดไทย เดินทางมาเป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมรณรงค์ตามสถานที่จัดงานคริสต์มาสและปีใหม่ ที่ท่าน้ำ THE ICON SIAM กรุงเทพมหานคร อีกด้วย

ในการนี้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เชิญแขกผู้มีเกียรติที่เป็นเอกอัครราชทูต ราชทูตและตัวแทนจากสถานทูตต่างๆที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง รวมทั้งตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ตัวแทนการท่องเที่ยวภาคเอกชนเข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

#ข้อมูลข่าวสารโดย: กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว เอวัชระ

ทีมข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: