ปทุมธานี นร.นาฏศิลป์500คนไหว้ครูดนตรีไทยพร้อมมอบทุนรำลึกบูรพศิลปินตระกูลพิณพาทย์

ปทุมธานี นร.นาฏศิลป์500คนไหว้ครูดนตรีไทยพร้อมมอบทุนรำลึกบูรพศิลปินตระกูลพิณพาทย์
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นประธานพิธีไหว้ครู ครอบครูดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและระลึกถึงศิลปิน รำมอญ ปี่พากษ์มอญจังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 20 ทุน ที่วัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
เนื่องด้วยสาขาวิชาดนตรีศึกษา คระศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับตระกูลพิณพาทย์ ร่วมจัดโครงการเรียนรู้ดนตรีไทยและศิลปินปี่พาทย์มอญ รำมอญ ในจังหวัดปทุมธานี และร่วมพิธีไหว้ครูครอบครูดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทย ซึ่งในครั้งนี้ทางตระกูลพิณพาทย์ยังจัดให้มีการรำลึกถึงบูรพศิลปินตระกูลพิณพาทย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ พิณพาทย์ ประธานสาขาดนตรีศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานครอบครู มีนักเรียนร่วมโครงการจำนวน 500 คน จาก 10 โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดมะขาม 2.โรงเรียนวัดเขียนเขต 3.โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 4.โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 5.โรงเรียนบางกุฎีทอง 6.โรงเรียนคระราษฎร์บำรุง 7.โรงเรียนสามโคก 8.โรงเรียนปทุมวิไล 9.โรงเรียนศรีจิตรา 10.โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ด้านนางธิติณัฏฐ์ พิณพาทย์ อดีตนักแสดงรำมอญในวงปี่พาทย์มอญและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนรุ่นใหม่ กล่าวว่า โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นการฝึกฝนให้นิสิตสามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะดนตรีไทย ปี่พาทย์มอญและรำมอญให้กับนักเรียนในจังหวัดปทุมธานี เป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการรำมอญตามแบบอย่างที่ถูกต้องและให้คงอยู่ต่อไป เป็นการส่งเสริมความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจรักษา และเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีไทยนาฎศิลป์ไทย ประเภทปี่พาทย์มอญ รำมอญ เป็นประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการส่งเสริมสิริมงคลแก่ทุกคนที่ได้ร่วมพิธีและผ่านการครอบครู รวมถึงตระกูลพิณพาทย์มอญ ให้กับชาวปทุมธานี นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทำให้จังหวัดปทุมธานีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วกันว่าปี่พาทย์มอญ รำมอญของเมืองปทุมธานี.

CR อนันต์ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: