มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลฯ(จีตัมเกาะ) และ อุบลวาณิชสมาคม จ.อุบลราชธานี “แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561”

วันนี้(22 ธ.ค.61)
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลอุบลฯ(จีตัมเกาะ) และ อุบลวาณิชสมาคม จ.อุบลราชธานี
ในโครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ
ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,500 ชุด ใน อ.บุญฑริก 750ชุด อ.นาจะหลวย750ชุด
พร้อม ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 4 หลัง ใน.อ.เมือง อ.บุญฑริก อ.น้ำยืน อ.ตระการพืชผลจ.อุบลราชธานี
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในจังหวัดฯ
(คิดเป็นมูลค่าในการสงเคราะห์ของจังหวัดอุบลฯในปี2561ครั้งนี้ 1,600,000บาท หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วนบาทถ้วน)

โดยมีคุณธีรยุทธ อรุณยะเดช ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ อุบลวาณิชสมาคม และหน่วยงานราชการผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้.
(เสร็จสิ้นเดินทางไปแจกที่ จ.อำนาจเจริญ ในวันพรุ่งนี้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: