ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดมูลนิธิการศึกษาอำเภอนาจะหลวย

วันที่21ธันวาคม 2561นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอนาจะหลวย(ประธานมูลนิธิ)และนายระทึก ธานีประธานคณกรรมการ พร้อมด้วยดร.ถาวร คุณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต5และข้าราชการครูบุลาการทางการศึกษาในสังกัดอำเภอนาจะหลวย ร้อย.ตชด.225 พ่อค้าประชาชนชาวอำเภอนาจะหลวย ให้การต้อนรับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้ายมูนิธิและร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการศึกษาอำเภอนาจะหลวยที่หอประชุมโรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) มูลนิธิการศึกษาอำเภอนาจะหลวยได้หางบประมาณจัดตั้งขึ้นโดยขอบริจาคจากข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาอำเภอนาจะหลวยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ข้าราชการในสังกัดอำเภอนาจะหลวยและพ่อค้าประชนทุกหมู่เหล่า ได้เงินทั้งหมดจำนวน1,450,000บาทเพื่อขอจัดตั้งมูลนิธิ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติให้จัดตั้ง(มูลนิธิการศึกษาอำเภอนาจะหลวย และได้ดำเนินการจดทะเบียนในวันที่4เมษายน2561 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่135ตอนล่างที่77ง. ลงวันที่17พฤษภาคา 2561 หน้าที่146โดยมีนายระทึก ธานี เป็นคณะกรรมการ และบุคคลอื่นร่วมเป็นคณะกรรมการมูลนิธิ รวมทั้งหมด19คน โดยวัตถุประสงค์ของการตั้งมูลนิธิในครั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในอำเภอนาจะหลวยที่มีความประพฤติดี เรียนดี ยากจน ขาดแคลน ด้อยโอกาศทางการศึกษาให้ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นอำเภอนาจะหลวย สำหรับการจัดงานในวันนี้ เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การเปิดป้ายทอดผ้าป่าในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ข้าราชการครูบุคลากรการศึกษาอำเภอนาจะหลวย เป็นเงินทั้งหมดจำนวน700,000บาท จึงจะได้เก็บเข้ากองทุนเพื่อให้ลูกหลานของชาวอำเภอนาจะหลวยให้ได้รับการศึกษาสูงสุดต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: