ปทุมธานี : เปิดโครงการประชาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

ปทุมธานี
– วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 15.00 น.
นายกองโท พิษณุ ประภาธนานันท์ ผู้บังคับกองร้อยธัญบุรี ที่ 3 ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดโครงการประชาร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

(ปักกลด) พร้อมด้วย พ.ต.อ.วิวัฒน์ อัศววิบูลย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี
นายพชรภัทร พึงรำพรรณ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร.ท.เกษม นามโชติ ร้อย รส.อ.ธัญบุรี และท้องถิ่นเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านเอื้ออาทร 10/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link