พบแผ่นศิลาพระราชโองการปักเขตวิสุงคามฯสมัย ร.4 อายุกว่า 123 ปี ร่างทรงชี้ที่ฝังอาจารย์ คง ฯพร้อมไห เครื่องลายคราม

พบแผ่นศิลาพระราชโองการปักเขตวิสุงคามฯสมัย ร.4 อายุกว่า 123 ปี
ร่างทรงชี้ที่ฝังอาจารย์ คง ฯพร้อมไห เครื่องลายคราม
วันนี้ 23 ธันวาคม 2561 ที่วัดนาหมอศรี หมู่ 1 ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา พระครูอาทร ธรรมานุมุต เจ้าอาวาสวัดนาหมอศรี ต.นาหมอศร อ.นาทวี ได้กล่าวว่า วัดนาหมอศรี สมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ร. 4 )มีพระบรมราชโองการประกาศในแผ่นศิลา ไว้แก่ชนทั้งปวงว่า วัดนาหมอศรี แขวงเมืองจะนะ โดยยาว 14 วา กว้าง 10 วา พระคง เจ้าอธิการ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอบเขตที่วิสุงคามสีมา พระเจ้าแผ่นดินสยาม ได้ทรงยินดีอนุโมทนา โปรดให้กรรมการปักกำหนดให้ได้ตามประสงค์ ทรงพระราชอุทิศที่นั้นให้เป็นที่วิสุงคามสีมา พระราชทานตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2438 รัตนโกสินทร์ ศก 114 รวมระยะเวลา 123 ปี มีพระคง อภินันโท เป็นเจ้าอธิการวัดนี้
ส่วนชาวบ้านชาวนาหมอศรี ได้นำผู้สื่อข่าวดูจุดที่มีการอ้างว่ามีคนมากราบไหว้ที่บริเวณวัดนาหมอแล้วเกิดมีร่างเข้ามาประทับทรงพร้อมชี้จุดให้ชาวบ้านทราบว่าจุดนี้เป็นที่ฝังกระดูกของอดีตเจ้าอาวาสวัดนาหมอศรี 2 รูป และมีโยมแม่อาจารย์คง อีก 1 ศพ หลังจากมีการประทับทรงบอกจุดที่ฝังศพอดีตเจ้าอาวาสวัดนาหมอศรีแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ชาวบ้านจึงได้มารวมตัวกันที่จุดที่ร่างทรงบอกว่าเป็นที่ฝังศพอดีตเจ้าอาวาส พร้อมทั้งได้ลงมือขุดดินลึกลงไปประมาณ 1 เมตร ก็พบก้อนหินวางเป็น 3 จุด เขียนชื่อบอกไว้ที่บนหินทั้ง 3 ก้อน มีชื่อถวดสีเถ้า อ.คง และ อ.เกื้อ และได้ขุดนำ กระดูกบรรจุอยู่ในไหทั้ง 3 ไห พร้อมมีเครื่องลายครามที่แตกหักจำนวนหนึ่ง จึงนำมาเก็บไว้ภายในอุโบสถหลังเก่าพร้อมแผ่นศิลาอายุกว่า 123 ปี
ทางด้านนายวิรัตน์ ติยะ อายุ 52 ปี ชาวบ้านนาหมอศรี กล่าวว่า ได้รับการเล่าสู่กันฟังมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยก่อนว่า พระอาจารย์คง อภินันโท อดีตเจ้าอาวาสวัดนาหมอศรี จะเก่งไปในทางด้านการรับบนบานศาลกล่าว หากชาวบ้านมาบนขอให้การเดินทางไปกลับปลอดภัย ก็จะปลอดภัย ที่สำคัญถ้าบนเรื่องห้ามฝนฟ้าห้ามตก วันนั้นฝนจะไม่ตก หรือหากชาวบ้านบนว่าขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ก็จะสำเร็จสมปราถนา เป็นต้น
ซึ่งทางด้านนายสุธี สังข์ทอง นายก อบต.นาหมอศรี ที่ปรึกษาหลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวีและเกจิดังภาคใต้ ฉายา”เทพสามตา” ได้กล่าวว่า สิ่งของที่ขุดพบควรเก็บรักษาไว้ให้ดีๆเพราะเป็นเรื่องราวของทางประวัติศาสตร์

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link