ปทุมธานี ทต.บึงยี่โถจัดโครงการผู้สูงวัยส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่เพิ่มความสดใสและความแข็งแรง

ปทุมธานี ทต.บึงยี่โถจัดโครงการผู้สูงวัยส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่เพิ่มความสดใสและความแข็งแรง
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ บีจีฮอลล์ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงวัยหัวใจ Strong ปีที่ 2 Life In Color Full มีประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงยี่โถพาผู้สูงอายุมาร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวน 500 คน
โครงการผู้สูงอายุหัวใจ Strong ปีที่ 2 Life In Color full ในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้โดยรับเกียรติจากวิทยากร พระมหาสมปอง วัดสร้อยทอง บรรยายเรื่องทำอย่างไร ให้จิตใจเกิดความสุข นอกจากนี้ยังมีการเดินแฟชั่นโชว์จากผู้สูงอายุหัวหน้าชุมชน พร้อมโชว์ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบึงยี่โถ รวมถึงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ
นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 20% อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าด้านการแพทย์ ส่งผลให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น อีกทั้งอัตราการเกิดและวัยแรงงานลดลงส่งผลให้วัยแรงงานต้องดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ล้วนหวังให้ตนเองมีสุขภาพดีทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา มีอิสรภาพทางการเงินมีรายได้มีครอบครัว เพื่อน งานอดิเรก สามารถออกกำลังกายได้ ทำงานเพื่อสังคมได้ ทำสิ่งที่ชอบได้มีกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น มีระบบที่ดูแลที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ เทศบาลเมืองบึงยี่โถได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุจึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 แห่ง มีการจัดกิจกรรมทั้งเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ และรวมถึงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินมาเป็นครั้งที่ 2 ในครั้งนี้อยู่ภายใต้คำว่า Life In Color Full เพื่อแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่มีสีสันของผู้สูงอายุในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มีความสดใส ความแข็งแรง และพลังของผู้สูงอายุที่ก้าวผ่านคำว่าผู้สูงอายุเป็นวัยพึ่งพิง.

อนันต์ ปทุมธานี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: