ปทุมธานี 5กลุ่มจิตอาสาเลือก นอภ.คลองหลวงเป็นต้นแบบต้านโกง

ปทุมธานี 5กลุ่มจิตอาสาเลือก นอภ.คลองหลวงเป็นต้นแบบต้านโกง
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนปทุมวิไล ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มจิตอาสา 5 องค์กร สมาคมนักข่าวปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง มูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนปทุมวิไล และชมรมจักรยานสามวัยบางเดื่อปทุมธานี ซึ่งการคัดเลือกต้นแบบต้านโกงจะต้องเป็นบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี เป็นที่ประจักต่อสังคม โดยมีหลากหลายแขนง ประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์ ข้าราลการ พ่อค้าประชาชน หนึ่งในบุลคลที่ได้รับเลือกเป็นต้นแบบต้านโกง ได้แก่ นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นบุคคลต้นแบบต้านโกง พร้อมมอบรางวัลให้กับเยาวชนลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ในการประกวด เรียงความ กาพย์ยานี และสุนทพจน์
โดยโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง ประจำปี 2561 ได้พานักเรียนจำนวน 3,500 คน เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ต้านโกง Anti corruption Museum สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. จนถึงวันที่ 18 ธ.ค.61 เป็นการปลูกฝังค่านิยมใหม่ เกิดจิตสำนึกและคุณค่าของความดีให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง เยาวชนที่ผ่านโครงการได้ร่วมประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท ซึ่งการแข่งขันเรียงความ ผู้ชนะเลิศได้แก่ นส.อารีรัตน์ ฉะอ้อน โรงเรียนปทุมวิไล การประกวดกาพย์ยานี ผู้ชนะเลิศได้แก่ นายบุญฤทธิ์ อุดมวรทรัพย์ โรงเรียนปทุมวิไล และการประกวดสุนทพจน์ ผู้ชนะเลิศได้แก่ นส.รัชญากรณ์ มั่นคง โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ผู้ที่เข้ารอบทุกท่านจะได้รับเงินรางวัลและรถจักรยานคนละ 1 คัน นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัลให้กับเด็กที่ร่วมกิจกรรมสรุปโครงการฯ อีกรถจักรยาน จำนวน 10 คน

นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง กล่าวว่า รู้สึกยินดีกับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้ทำความดีต่อไป และหวังว่าเยาวชนลูกหลานที่กำลังเติบโตขึ้นมา จะเอาตนเองเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพสุจริต เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีและเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป
ด้าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ กล่าวว่า โครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกงยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เกิดจาก 5 กลุ่มจิตอาสามีเจตนาที่ดีต่อเด็กและเยาวชนรวมถึงบ้านเมือง และประเทศชาติ เพราะเด็ก ๆ เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต เนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นหลายอย่าง แม้แต่เงินช่วยเหลือคนจน ยังมีการทุจริต และผู้ที่เปิดเผยเรื่องโกงก็มาจากเยาวชน ซึ่งตนเองและกลุ่มจิตอาสาจะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชาวจังหวัดปทุมธานี และที่ผ่านมาได้มอบรถเข็นวีลแชร์สำหรับผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในอำเภอหนองเสือ ลำลูกกา และอำเภอเมืองปทุมธานี ซึ่งเราจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติของเราปราศจากการโกง เพื่อประเทศของเราจะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกว่านี้ และไม่ใช่แค่จังหวัดปทุมธานีเพียงจังหวัดเดียวที่ต้านโกง หากทุกจังหวัดของประเทศลุกขึ้นมาต้านการโกงได้ เพื่อให้เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป.

CR อนันต์ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: