ราชบุรี  – จัดกิจกรรม “CSR Running วิ่งด้วยรัก โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม”

ราชบุรี – จัดกิจกรรม “CSR Running วิ่งด้วยรัก โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม”

ปลัดจังหวัดราชบุรี เปิดกิจกรรม “CSR Running วิ่งด้วยรัก โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม” ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คน นำรายได้เข้ากองทุนศูนย์ CSR พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 23 ธ.ค.61) นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ CSR Running วิ่งด้วยรัก โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม” ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีนายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ประธาน CSR จังหวัดราชบุรี พร้อมสมาชิก CSR เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จำนวน 400,000 บาท รวมทั้งสถานประกอบการต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนศูนย์ CSR พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และโครงการพระราชดำริฯเขาชะงุ้ม

นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของราชบุรี และส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ประชาชน โดยมีผู้สมัครเข้ากิจกรรมเดิน- วิ่ง ประมาณ 2,500 คน การแข่งขันมี 2 ประเภท ได้แก่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร แยกเป็นชาย หญิง แบ่งเป็น 4 รุ่น อายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นอายุ 11-12 ปี รุ่นอายุ 13-14 ปี และรุ่นทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป ส่วนระยะทาง 10 กิโลเมตร แยกเป็นชาย หญิง แบ่งเป็น 6 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุ 16-29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี รุ่นอายุ 60-69 ปี ชายแบ่งเป็น 7 รุ่น ช่วงอายุเหมือนหญิง แต่จะเพิ่มรุ่น อายุ70 ปี ขึ้นไป โดยภายหลังจากเสร็จจากกิจกรรมแล้ว ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสเที่ยวชมนิทรรศการวันดินโลก พร้อมทั้งนั่งรถของโครงการฯเที่ยวชมภายในพื้นที่ศึกษาดูงาน ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานของนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสาย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: