ต้อนรับปีใหม่ 2562 กันได้ที่งาน… “สี สั น เ มื อ ง สุ ร า ษ ฎ ร์ ด อ ก ไ ม้ บ า น ? ที่ พ า น น ริ ศ”

ขอเชิญร่วมงาน >>>>>

“Suratthani New Year Blooming 2019” ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562 ณ บริเวณสะพานนริศ
เดินกินลม ชมความสวยงามของมวลหมู่ดอกไม้หลากสีสวยงาม นานาชนิด ในช่วงกลางวัน
ต่อด้วยถ่ายภาพกับแสงไฟหลากสีสัน ในยามค่ำคืน

ยิ่งใหญ่ สวยงาม อลังการ ?
พร้อมก้าวข้ามปีใหม่ไปด้วยรอยยิ้ม อย่างมีความสุข

เชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงาน วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. @สะพานนริศ สุราษฎร์ธานี

=

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# จัดโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link