อธิบดีกรมการปกครอง ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นย้ำพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ก้าวข้ามเรื่องสถานที่และเวลา

อธิบดีกรมการปกครอง ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นย้ำพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ก้าวข้ามเรื่องสถานที่และเวลา

วันที่ 24 ธันาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยการปกครอง ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 250 ราย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการจำนวน 25 รายและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 48 ราย รวมทั้งสิ้น 423 ราย ระหว่างวันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2561 โดย ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน
อธิบดีกรมการปกครอง ได้อธิบายโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง พร้อมย้ำให้ข้าราชการบรรจุใหม่ พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ นอกเหนือจากได้เรียนจากมหาวิทยาลัย หรือฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมการปกครอง เรียนรู้ระเบียบข้อบังคับ นโยบายกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล ยุทธศาสตร์ ความรู้จากต่างประเทศ เพื่อเป็นผู้นำที่ดีในระดับพื้นที่ พร้อมทำตัวให้เรียบ ง่าย ประหยัด เป็นข้าราชการที่เข้าถึงง่าย มีความรู้ เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้

โดยมีมุมมองการทำงาน เหมือนหนอน คือการ “รู้คน รู้พื้นที่ รู้งาน รู้ทันเหตุการณ์” เข้าใจการทำงานระดับพื้นที่ สามารถประสานงานส่วนราชการในระดับพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และ มีมุมมองเหมือนนก “Think Globally, Act Locally” ที่มองเป็นภาพกว้าง เข้าใจระบบงาน สามารถเชื่อมโยงการทำงานในระดับมหาภาคได้

อธิบดีกรมการปกครอง ขอให้ข้าราชการกรมการปกครอง ก้าวข้ามเรื่องสถานที่และเวลา พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย และเป็นอาชีพที่ไม่สามารถเลือกเวลาทำงานได้ เพราะความทุกข์ของประชาชนไม่เลือกเวลาและสถานที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในจรรยาข้าราชการ มุ่งมั่นจะบำทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มาข่าวกรมการปกครอง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link