ทำดีมีข่าว เด็กดีขอชื่นชม เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 เก็บของได้นำส่งคืน


เด็กดีขอชื่นชม เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 เก็บของได้นำส่งคืน

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ได้มี ด.ช.ตินณภพ ศรีพัฒน์พงษ์ นร.ม.1/1 รร.ท.2 ได้เก็บโทรศัพท์ยี่ห้อวีโว่ได้บริเวณถนนรถไฟ จึงได้นำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตะพานหิน เพื่อติดตามหาเจ้าของโทรศัพท์ดังกล่าว จนกระทั่งร้อยเวรได้ติดตามเจ้าของโทรศัพท์ดังกล่าวจนพบ ทราบชื่อเจ้าของเครื่องคือ นายเจษฎา สงวนศิลป์ นักเรียนชั้น ม.4/9 โรงเรียนตะพานหิน ประสงค์จะมารับคืนในวันถัดไปและขอขอบคุณผู้เก็บโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวได้ด้วย 


ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จังหวัดพิจิตรรายงาน


Leave a Reply

%d bloggers like this: