ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และ คณะฯ เดินทางตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งพื้นที่ชายแดน

เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 61 เวลา 1000 น. ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งพื้นที่ชายแดน ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน.ภาค 2 สย.1 รวมทั้งติดตามการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ของรัฐบาล ณ บ.จอมแจ้ง ม.1 ต.สีกาย อ.เมือง จว.น.ค. โดยมีส่วนราชการ, ผู้นำชุมชน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ จำนวน 250 คน จากการตรวจเยี่ยมของคณะ พบว่าชุมชนบ้านจอมแจ้งปฏิบัติได้เป็นไปตามนโยบาย ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีความพึงพอใจส่งผลให้ ปชช.ความสุขมากยิ่งขึ้น

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: