จ.สระแก้ว เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

จ.สระแก้ว เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
วันที่26ธันวาคม2561 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562
โดย นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงานเนื่องในเทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันสำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ.2562 ส่งผลให้ประชาชนที่ทำงานต่างถิ่น เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวรวมทั้งเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้ปริมาณรถยนต์บนถนนมีจำนวนมากกว่าช่วงเวลาปกติจากข้อมูลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมาพบว่าจังหวัดสระแก้วเกิดอุบัติเหตุ48ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 53 ราย เสียชีวิต 5 ราย โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา และ ขับรถด้วยความเร็ว ถนนที่เกิดสาเหตุมากที่สุดคือสายรองได้แก่ถนน อบต.หมู่บ้าน/ชุมชน สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้จังหวัดสระแก้วจึงได้จัด ตั้ง ศูนย์อุบัติเหตุป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ขึ้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 รวม 7 วัน มีการตั้งจุดตรวจหลักจำนวน 24 จุดตรวจตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนบูรณาการ ร่วมกัน โดยใช้กลไกประชารัฐ เป็นแนวทางดำเนินงานในพื้นที่ภายใต้แนวการรณรงค์ (ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร) พร้อมกำหนดมาตรการเน้นหนัก ได้แก่มาตรการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดอย่างจริงจัง 10 รสขม( 1.ร.2.ส.3.ข.4.ม.)และ จัดตั้ง ด่านชุมชนในทุกชุมชน (1 ท้องถิ่น)1ถนนปลอดภัย เพื่อสกัดและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุในช่วงการใช้รถถนนตามหมู่บ้านและมาตรการป้องกันลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ และ มีการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนใช้เดินทางและขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและวัตถุอันตรายให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดใช้รถในช่วงปีใหม่2562 ตั้งแต่วันที่27 ธันวาคม2561 ถึงวันที่2 มกราคม2562 และ มาตรการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมอันตรายข้างทางเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนของจังหวัดสระแก้วดังกล่าว

ยุทธนา ผึ้งน้อย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link