นครนายก – เดินรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

นครนายก – เดินรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

จังหวัดนครนายก โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครนายก กำหนดเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

ที่นครนายก เมื่อ เวลา 09.00 น. (27ธ.ค.61) ณ บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก (หลังเก่า)
นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์ป้องกัน
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 นี้ และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ โดยมีนางศิรินันท์ มณีโชติ หัวกน้าสำนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกพร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กู้ภัยฯ นักเรียน ประชาชน ร่วมเดินรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในครั้งนี้

นางศิรินันท์ มณีโชติ เปิดเผยว่าการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2561 ในครั้งนี้กำหนดช่วงเวลาในการรณรงค์ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2562 (7 วันเฝ้าระวัง) โดยจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 จังหวัดนครนายก ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก และได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการการดำเนินงานหัวข้อหลักในการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับประเด็นหลักคือ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การดื่มแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
1) จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย ๓ ปีย้อนหลัง
2) จำนวนอำเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีส้ม และสีแดง มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง
3) จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) ของอำเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีแดง สีส้ม และสีเหลือง มีสถิติลดลง โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง เป้าหมายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link