ศกศ.๑๐ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมบูรณาการอาชาบำบัด และกิจกรรม“Merry Christmas & Happy New Year ๑๐๑๙”

ศกศ.๑๐ อุบลราชธานี จัดกิจกรรมบูรณาการอาชาบำบัด และกิจกรรม“Merry Christmas & Happy New Year ๑๐๑๙”

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ชมรมขี่ม้าอุบลโพนี่คลับ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “Merry Christmas & Happy New Year ๒๐๑๙” ณ ลานชมรมขี่ม้าอุบลโพนี่คลับ การจัดงานครั้งนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมวิชาการ รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์และแสดงออกในกิจกรรมที่ดีงามเนื่องในโอกาสวันคริสต์มา และวันขึ้นคริสต์ศักราชใหม่ ๒๐๑๙ โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการร่วมกับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรมขี่ม้าอาชาบำบัด เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ กลุ่มที่มีความผิดปกติด้านระบบการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อต่อ เช่น โรคซีพี และการบำบัดกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีปัญหาทางด้านการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้เด็กยังได้ฝึกฝนการปรับตัวของสภาพร่างกายให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานมีแต่งกายเลียนแบบซานตาคลอส (Santa Claus) แต่งกายด้วยชุดสีแดง และจับรางวัล แจกของรางวัลมากมาย เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กพิเศษได้ถือกลับบ้านทุกคน สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กพิเศษ ผู้ปกครอง และครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีรายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link