ราชบุรี  – กช.ราชบุรี ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562

ราชบุรี – กช.ราชบุรี ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562

วันนี้ 27 ธ.ค.61) ที่บริเวณหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง นำเหล่าข้าราชการนายทหาร นายสิบ นักเรียนนายสิบ ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัวของกำลังพลกรมการทหารช่าง ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 81 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2562 โดยในพิธีเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร ประธานสงฆ์ นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

ต่อจากนั้นเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย พันเอกหญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง และคณะผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ทั้ง 9 รูป พระสงฆ์ให้พร จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่าง นำข้าราชการนายทหาร นายสิบ นักเรียนนายสิบ ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัว ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ที่ออกรับบิณฑบาตร ทั้ง 9 สาย

หลังจากนั้นพลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง นำคณะนายทหาร นายสิบ นักเรียนนายสิบ ลูกจ้างและครอบครัว กล่าวอวยพรเจ้ากรมการทหารช่าง และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ในโอกาสนี้เจ้ากรมการทหารช่าง ได้ให้พรแก่กำลังพลและครอบครัว

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตร และรับพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ทางกรมการทหารช่าง จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นเป็นประจำทุกๆปีตลอดมา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมไทยในการทำบุญตักบาตรและการอวยพรผู้ที่มีอาวุโสและรับพรปีใหม่จากผู้ที่มีอาวุโส

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: