จ.สุราษฎร์ธานีเปิดจุดปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เน้นย้ำเฝ้าระวังอุบัติเหตุทั้งถนนสายหลักและสายรอง

จ.สุราษฎร์ธานีเปิดจุดปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เน้นย้ำเฝ้าระวังอุบัติเหตุทั้งถนนสายหลักและสายรอง

เย็นวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงาน ปภ. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง อาทิ บริการผ้าเย็น น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง บริการห้องสุขา บริการรถยก รถลาก ตรวจซ่อมและเช็คสภาพรถเบื้องต้น รวมทั้งยังมีบริการผลไม้เปรี้ยว อาทิ มะม่วงเปรี้ยว และผลไม้ดองอีกด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังอุบัติเหตุอย่างเข้มข้น ทั้งถนนสายหลักและสายรอง รวมทั้งตามแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง โดยมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ได้แก่ มาตรการด้านกายภาพ ด้านยานพาหนะ ด้านการสัญจร ด้านบังคับใช้กฎหมาย ด้านความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำ และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น

ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการตั้งจุดตรวจหลักและจุดตรวจรอง และจุดบริการต่างๆ ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก และมีความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทาง.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: