กองบิน 7 จัดกิจกรรม “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี 2562”

กองบิน 7 จัดกิจกรรม “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี 2562”

วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน 7 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ปี 2562” ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 โดยมีการให้บริการต่างๆ ได้แก่ ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์จากโรงพยาบาลกองบิน 7 ตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ เติมน้ำกลั่น ตรวจเช็คลมยาง โดยช่างจากแผนกขนส่ง กองบิน 7

นอกจากนี้ยังมีบริการน้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน และผ้าเย็น จากแผนกสวัสดิการ กองบิน 7 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออก กองบิน 7 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎ์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: