การพัฒนาฟุตบอลไทย จากงบประมาณสนับสนุน FIFA Forward ในรอบปี 2018

การพัฒนาฟุตบอลไทย จากงบประมาณสนับสนุน FIFA Forward ในรอบปี 2018

ตาม นโยบายของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า ที่มอบเงินสนับสนุนให้กับประเทศสมาชิกทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาฟุตบอลทั่วทั้งโลก โดยแบ่งเป็นดังนี้

งบบริหารจัดการสมาคมประจำปี จำนวน 500,000 USD
งบ Special Project จำนวน 750,000 USD
งบจัดซื้ออุปกรณ์จำนวน 100,000 USD

โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้นำงบประมาณจากฟีฟ่าจำนวน 500,000 USD มาใช้ในการบริหารจัดการสมาคมฯ ดังต่อไปนี้
1. การบริหารการปกครอง
– จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
– จัดประชุมวิสามัญ
– จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
2. การบริหารจัดการพนักงานประจำ (ค่าจ้างเจ้าหน้าที่สมาคมฯ)
3. การบริหารงานทางด้านการเงิน (ค่าจ้างบริษัท Audit)
4. สนับสนุนทีมชาติไทย (ชาย) ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเข้าร่วมการแข่งขันของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชาย (ชุดใหญ่ – เยาวชน)
5. สนับสนุนทีมชาติไทย (หญิง) ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเข้าร่วมการแข่งขันของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยหญิง (ชุดใหญ่ – เยาวชน)
6. การจัดการแข่งขันฟุตบอลชายภายในประเทศ
7. การจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงภายในประเทศ
8. การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนภายในประเทศ
9. การจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงภายในประเทศ
10. สนับสนุนทีมฟุตบอลชายหาด และ ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย อาทิ การจัดฟุตซอลลีก, การพัฒนาทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย, การจัดแข่งขันฟุตซอลลีกหญิง
11. การจัดอบรมผู้ฝึกสอน
12. การจัดอบรมผู้ตัดสิน
13. การพัฒนาบุคลากร
14. การบำรุงรักษาที่ทำการสมาคมฯ

สำหรับงบ Special Project จำนวน 750,000 USD ได้ถูกนำมาใช้ในเรื่องของการสร้างระบบบริหารจัดการภายในสมาคมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีคุณสมบัติหลักดังนี้
1. การจัดเก็บเอกสาร และ การเสนอเซ็นเอกสารผ่านทางออนไลน์
2. ระบบการจัดการแข่งขันของสมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด อาทิ การจัดปฏิทิน การแข่งขัน, การเก็บข้อมูลแข่งขัน, การกรอกแบบฟอร์มของผู้ควบคุมการแข่งขันผ่านทางระบบออนไลน์
3. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับสโมสรในการส่งหนังสือ
4. ระบบการบริหารและจัดเก็บสื่อในรูปแบบ ภาพและวีดีโอ
5. การสร้างและบริหารโปรเจคต์ต่างๆจองสมาคมฯ

และ งบจัดซื้ออุปกรณ์จำนวน 100,000 USD ได้ถูกนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ของนักกายภาพ ที่นำไปใช้ในการกายภาพบำบัดนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาที่มีอาการเหนื่อยล้า ประกอบไปด้วย
1. เตียงอิเล็กทรอนิกส์
2. อุปกรณ์ Normatec
3. อุปกรณ์ Game Ready
4. อุปกรณ์ Shockwave Therapy

สำหรับปี 2019 ทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ได้มีการปรับเรื่องงบประมาณ โดยแบ่งเป็น 1 ล้าน USD สำหรับการบริหารจัดการสมาคมฯ และ งบสำหรับ Special Project จำนวน 500,000 USD
โดยสำหรับงบประมาณ Special Project ในปี 2019 ทางสมาคมฯ ได้วางแผนนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ในการจัดการระบบ VAR หรือ Video Assistant Referee และ แบบร่างสนามฟุตบอลแห่งชาติ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: