จังหวัดสกลนคร “จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ” มุ่งเน้นเทศกาลปีใหม่เที่ยวอย่างมีความสุข

จังหวัดสกลนคร “จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ” มุ่งเน้นเทศกาลปีใหม่เที่ยวอย่างมีความสุข … ปราศจากภัยทางถนน และลดการสูญเสีย
วันที่ 28/12/61/22.00-24.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายเมธี สุพรรณฝ่าย รอง ผวจ.สน.(คม) นายสมชัย คล้ายทับทิม ปลัดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โดย นส.กรณ์กาญจน์ แก้วดี ป้องกันจังหวัดสกลนคร บูรณาการกับฝ่ายปกครองอ.เมืองสกลนคร/ร้อย อส.จ.สน.ที่1/ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร/สภ.เมืองสกลนคร/สสจ.สน./สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจ.สน./สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.สน./จนท.ทหาร กอ.รมน.จว.สน. บูรณาการออกตรวจเน้นย้ำ และบันทึกข้อตกลง(mou) กับผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการ และร้านจำหน่ายสุราที่สุ่มเสี่ยง โดยเน้นย้ำตามมาตรการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 และ พรบ.สถานบริการ 2509/พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานฯลฯ ได้แก่ ออกตรวจร้านโรงเบียร์เยอรมัน/ร้านเดอะพูล/ร้านเดอะเลค/ร้านกินดื่ม/โกเด้นพอนด์ /ร้านยอดข้าว/ร้านยูงทอง ทั้งนี้ได้เน้นย้ำนโยบายของจังหวัดสกลนครเกี่ยวกับห้วง7วันอันตรายในห้วงปีใหม่2562 นี้ โดยมีการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการ และแขกที่มาเที่ยว ให้ทุกคนเคารพกฎหมาย เมาไม่ขับ การเดินทางใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ และเที่ยวอย่างมีสติเพื่อลดอุบัติเหตุและการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการสถานบริการฯ และนักท่องเที่ยวทุกคน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา LINE ช่องข่าวปกครอง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: