ลำพูนสนธิกำลังปกครอง ตำรวจ ทหาร ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมห้วงเทศกาลปีใหม่

ลำพูนสนธิกำลังปกครอง ตำรวจ ทหาร ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมห้วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 – 23.30 น. โดยการอำนวยการของ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูน และนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำพูน ชุดที่ 1 และฝ่ายปกครองอำเภอเมืองลำพูน สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน , สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน , สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ลำพูน , จนท.ทหาร ชุด ร้อย รส.ที่ 1(ร.7 พัน 1) และชุดร้อย สห.มทบ.33 พร้อมสมาชิก อส. ออกตรวจตรากวดขันตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและดำเนินงานตามมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคนตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ของ จ.ลำพูน มีผลปฎิบัติงานดังนี้
1.ตรวจตราดูแลความสงบเรียบร้อยและควบคุมการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภายในบริเวณงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างชิมไวน์ไส้อั่วอุโมงค์ ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย ทาง จนท.ได้กำชับมิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์โดยเด็ดขาด
2.ตรวจสถานบริการ ชื่อ ร้านโรดิโอ ผับ ตั้งอยู่เลขที่ 152 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดย จนท.ได้แนะนำให้ถือปฏิบัติ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 โดยเฉพาะเรื่องการห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณเข้าใช้บริการ , การพกพาอาวุธปืน , ยาเสพติด และเวลาปิดทำการไม่เกิน 01.00 น.
3.ตรวจสถานประกอบการร้านจำหน่ายสุราในพื้นที่ อ.เมืองลำพูน เพื่อให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 12 แห่ง ผลการตรวจ พบการกระทำผิด จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ร้านขายสุราไม่มีเลขที่ของนางอินทิรา มูลเจริญ ตั้งอยู่ ม.7 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน กล่าวคือ ไม่มีใบอนุญาตขายสุรา จึงทำการบันทึกการตรวจ และแจ้งให้ไปพบเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ สาขาเมือง ในวันที่ 2 ม.ค. 2562 เพื่อทำการเปรียบเทียบปรับ
4.ทำการเปรียบเทียบปรับผู้ไม่อาจแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อเจ้าพนักงานตรวจบัตรขอตรวจ ตาม ม.17 แห่ง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 จำนวน 4 ราย ๆ ละ 100 บาท
5.ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานและผู้ใช้บริการ จำนวน 19 ราย เบื้องต้นพบมีผลบวก 1 ราย จะได้นำตัวส่งศูนย์คัดกรองอำเภอเพื่อนำเข้าบำบัดต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา LINE ช่องข่าวปกครอง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: