กระทรวงมหาดไทยเผยประชาชนเข้าใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วกว่า 2.8 แสนราย พร้อมจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

กระทรวงมหาดไทยเผยประชาชนเข้าใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วกว่า 2.8 แสนราย พร้อมจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้ (30 ธ.ค.61) เวลา 11:00 น. ที่กระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้ประชาชน ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “127 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจเราดูแล” ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ “ปีใหม่สุขใจไปกับศูนย์ดำรงธรรม 1567” โดย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ให้บริการและอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2561 – 4 ม.ค.2562 ผ่านทางสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้บริการศูนย์บริการร่วม/บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การประสานความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเหตุฉุกเฉิน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม เป็นต้นมา พบว่า มีประชาชนให้ความสนใจขอรับบริการศูนย์ดำรงธรรมเป็นจำนวนมาก โดยมียอดสะสมผู้รับบริการ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2561 เวลา 19:30 น. จำนวน 279,628 ราย โดยเรื่องที่ประชาชนขอรับบริการมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ บริการรับชำระค่าไฟฟ้า-ประปา 17,563 เรื่อง บริการนักท่องเที่ยว 7,098 เรื่อง รับบริการทางทะเบียนและบัตร 4,559 เรื่อง และสำหรับช่องทางที่ประชาชนขอรับบริการมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) 34,536 เรื่อง เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมและ Application MOI 1567 3,913 เรื่อง และช่องทางการรับเรื่องอื่น ๆ 670 เรื่อง
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย มีความตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้ ผ่านการให้บริการด้านต่าง ๆ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งช่องทางสายด่วน 1567 และแอปพลิเคชัน MOI1567 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการพี่น้องประชาชน ณ จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนอีกทางหนึ่งด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารที่มา กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link