ทำบุญสองประเทศ ไทยกับกัมพูชา

ทำบุญสองประเทศ ไทยกับกัมพูชา
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 07:00 นาย เมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอกันทรลักษ์ , นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน , นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอน้ำขุ่น , พ.อ.วิชิต มักกาลุน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ ที่ 1 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอและพุทธศาสนิกชน ประเทศไทยนายเจีย กิมเส็ง นายอำเภอจอมกระสาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกันทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดิน ไทย-กัมพูชา เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยมีผู้เข้ากิจกรรมจำนวนมาก ณ จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพ/ข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์อุบลราชธานี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: