“บิ๊กลือ” ตลุย 3เกาะ เยี่ยม” สอ.รฝ. “หน่วยเก่า ที่”เกาะช้าง- เกาะหลีเป๊ะ -เกาะปูยู” สั่งเตรียมช่วยเหลือประชาชน-นักท่องเที่ยว แนะปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและ ซับซ้อนมากขึ้น

“บิ๊กลือ” ตลุย 3เกาะ เยี่ยม” สอ.รฝ. “หน่วยเก่า ที่”เกาะช้าง- เกาะหลีเป๊ะ -เกาะปูยู” สั่งเตรียมช่วยเหลือประชาชน-นักท่องเที่ยว แนะปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและ ซับซ้อนมากขึ้น

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ซึ่งเคยเป็น “ผบ.สอ.รฝ.” ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งในสังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)ในพื้นที่ทะเลอันดามัน

ทั้ง หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ 451 เกาะช้าง จังหวัดระนอง

หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 491 เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

และหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 452 เกาะปูยู จังหวัดสตูล

โดยมี “คุณอ้อย”นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมคณะด้วย

โดยที่หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ที่ 451 เกาะช้าง นาวาเอก ภัทราวุธ ปิ่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต้อนรับ

โดยได้รับทราบ การดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตลอดจนอุปสรรค ข้อขัดข้อง รวมถึงตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ซึ่งหลายพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพเรือต้องเตรียมรับมือกับพายุโซนร้อนปาบึก

โดยมี นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมคณะในการตรวจเยี่ยม

นอกจากนี้ ยังเดินทางไปยัง เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล อยู่ในกลุ่มของหมู่เกาะอาดัง – ราวี โดย นาวาเอก มรุเดช บุญนิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ต้อนรับ

และไปตรวจเยี่ยม หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 452 เกาะปูยู จังหวัดสตูล พบปะกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่

โดย เกาะปูยู เป็นตําบลเล็กๆ ที่อยู่ติดกับชายแดนไทย – มาเลเซีย อยู่ห่างจากรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย 7 กิโลเมตร และห่างจากเกาะลังกาวีประมาณ 20 กิโลเมตร

พลเรือเอกลือชัย แสดงความห่วงใยเพราะถือว่าทุกนายปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยแรกที่เป็นชายแดนด้านตะวันตก และไม่เฉพาะผู้บังคับบัญชาในกองทัพเรือที่มีความห่วงใย

และขอให้กำลังพลได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับบทบาทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ก้าวทันยุคสมัย มิเช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และได้เน้นย้ำกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าปัจจุบันเกาะเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเกาะที่กันดารเหมือนในอดีต หากแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาพักผ่อน ขอฝากให้ทุกนายทำหน้าที่ของตนเองให้ดี

หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ทำหน้าที่เสริมสร้างความมั่นคง และ การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ มีภารกิจในการตรวจการณ์ทางทะเลพื้นที่ชายแดนทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ สนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ โดยการตรวจการณ์ทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ และเฝ้าตรวจตราสิ่งผิดกฎหมายในทะเล การลักลอบการค้าน้ำมันเถื่อน การลักลอบลำเลียงสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรและการทำประมงผิดกฎหมาย การคุ้มครองเรือประมง และการสกัดกั้นผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา_Wassana Nanuam

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link