พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สั่งระดมสรรพกำลังตำรวจตระเวนชายแดน เตรียมความพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากพายุ “ปาบึก”

พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สั่งระดมสรรพกำลังตำรวจตระเวนชายแดน เตรียมความพร้อมเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากพายุ “ปาบึก”
จากกรณีพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) จะเคลื่อนพาดผ่านประเทศไทย.ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของประเทศไทย ช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562 โดยจะมีฝนตกหนัก คลื่นลมแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน. พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง. ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีสั่งการด่วนให้หน่วยในพื้นที่เตรียมความพร้อมระดมสรรพกำลัง ยานพาหนะ เครื่องจักร และสิ่งอุปกรณ์เครื่องมือในการดำรงชีพ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเป็นกรณีเร่งด่วนทันทีเมื่อเกิดเหตุ รวมถึงการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประสานความร่วมมือกับภูธรจังหวัด ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการบูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที รวมถึงประชาสัมพันธ์ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภัยพิบัติ

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา พ.ต.ท.หญิง ชนัญญา วรอนุวัฒนกุล

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: