สำรวจพื้นที่ชายฝั่งสงขลาบางจุดเริ่มได้รับผลกระทบซ้ำสองจากคลื่นลมที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำรวจพื้นที่ชายฝั่งสงขลาบางจุดเริ่มได้รับผลกระทบซ้ำสองจากคลื่นลมที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะถนนเลียบชายหาด หาดแก้วจุลดิสใน อ.สิงหนคร พร้อมขึ้นธงแดงเป็นเขตอันตราย

เกาะติดสถานการณ์พายุปาบึกที่ จ.สงขลา จากการออกสำรวจพื้นที่ชายทะเลตลอดแนวชายฝั่งของ จ.สงขลา ซึ่งขณะนี้คลื่นลมเริ่มมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มส่งผลกระทบกับพื้นที่ชายทะเลบางจุดซึ่งเคยถูกคลื่นซัดเสียหายซ้ำซากทุกครั้ง

เช่นที่บริเวณถนนริมชายหาด หาดแก้วจุลดิส ในอ.สิงหนคร จ.สงขลา ขณะนี้ถูกได้ถูกคลื่นซัดซ้ำรอยเดิมเสียหายขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและห้ามรถผ่าน และมีการติดธงแดงตลอดแนวชายหาดเป็นจุดอันตรายห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำอย่างเด็ดขาด

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: