การสื่อสารต้องติดต่อได้!!

การสื่อสารต้องติดต่อได้!! .. คืนนี้กองทัพบกส่งเครื่องมือสื่อสารทางทหาร จากกรมทหารสื่อสารที่ 1 ลงไปรอเตรียมไว้ที่ จ.ประจวบ โดยพร้อมเข้าเชื่อมต่อระบบการสื่อสารทันที หากการสื่อสารของภาคพลเรือนติดขัดในพื้นที่ประสบภัย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link