ราชบุรี  – กรมวิชาการเกษตรจับมือปราบปราม ล้างบางปุ๋ยอินทรีย์เถื่อน

ราชบุรี – กรมวิชาการเกษตรจับมือปราบปราม ล้างบางปุ๋ยอินทรีย์เถื่อน

กรมวิชาการเกษตร ผนึกกำลังกองปราบปราม กวาดล้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้านขายสารเคมี จังหวัดราชบุรี พบความผิดทั้งไม่ขึ้นทะเบียนและทะเบียนหมดอายุ ยึดของกลางอายัดไว้ 110 ตัน มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยภายหลังภารกิจเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี กรมวิชาการเกษตรร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจกองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค(กก.2 บก.ปคบ.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ร่วมกันตรวจสอบโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เอเอ็ม พี ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ได้ตรวจสอบที่ร้านจำหน่ายปุ๋ยในเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบมีการนำผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ตราหัวใจยิ้ม ซึ่งผลิตจากโรงงานดังกล่าวเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง โดยพบปุ๋ยอินทรีย์ที่ต้องขึ้นทะเบียนแต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และกระสอบภาชนะบรรจุเปล่า ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ฉลากระบุปุ๋ยอินทรีย์ตราหัวใจยิ้ม ฉลากระบุปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตราช้างแดงคู่ จึงได้สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผง ตราหัวใจยิ้ม ผลิตจำหน่ายที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เอ เอ็ม พี พบว่าปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวมีฉลากไม่ถูกต้องตามที่ พ.ร.บ.ปุ๋ย กำหนดไว้ จึงได้ตรวจยึดและอายัดไว้ทั้งหมด รวมมูลค่าประมาณ 800,000 บาท

ทั้งยังเข้าตรวจสอบร้านธนาพรรณการเกษตร ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าสถานที่ดังกล่าวมีการครอบครองและจำหน่ายวัตถุอันตรายและปุ๋ยเคมีที่ทะเบียนหมดอายุและไม่มีทะเบียน พบมีวัตถุอันตรายทะเบียนหมดอายุและไม่มีทะเบียน เนื่องจากวัตถุอันตรายและปุ๋ยเคมีที่ครอบครองไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย และ พ.ร.บ.ปุ๋ยที่กำหนดไว้ จึงได้ตรวจยึดและอายัดไว้ทั้งหมด รวมมูลค่า 820,000 บาท

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใดทราบเบาะแสแหล่งที่กระทำความผิดผลิตและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรปลอมหรือไม่มีคุณภาพหลอกขายเกษตรกร สามารถแจ้งกลุ่มสารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์02-940-6670

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: