สถานการณ์จังหวัดสตูล “พายุโซนร้อน (PABUK)” ซึ่งพบว่า พายุอยู่ห่างประมาณ 200 กิโลเมตร

สถานการณ์จังหวัดสตูล
-ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ ให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “พายุโซนร้อน (PABUK)” ซึ่งพบว่า พายุอยู่ห่างประมาณ 200 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตร/ชั่วโมง พายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็ว 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งคาดหมายว่า จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ ในห้วงวันที่ 4-5 ม.ค.62
สถานการณ์ในพื้นที่ จ.สตูล ห้วงในวันที่ 4 ม.ค.62 เวลาประมาณ 0800 สภาพอากาศ มีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.62 ถึงปัจจุบัน สภาพคลื่นลมในทะเลกำลังแรงปานกลาง ความสูงของคลื่นประมาณ 2-3 ม. ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อม ดังนี้
1. ในวันที่ 4 ม.ค.62 เวลา 0800 ผวจ.สตูล/ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต. ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเตรียมการในการรับสถานการณ์พายุ “ปาบึก”
2. ผวจ.สตูล/ผอ.รมน.จังหวัด ส.ต. ได้มีประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ที่ 17/2562 เรืองห้ามเรือทุกชนิดออกจากฝั่ง
3. มีแผนในการเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวในพื้นที่ 7 อำเภอ รวม 93 จุด รองรับพื้นที่ชุมชน 158 หมู่บ้าน พร้อมผู้อพยพได้จำนวน 62,910 คน
4.ปัจจุบัน ยังไม่มีการประกาศ แผนการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ออกจากพื้นที่

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link