ท่าศาลา นครศรีธรรมราช เวลา 13:00 น.

ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
เวลา 13:00 น.

ภาพสดจาก ณ เวลา 13:00 น. จากผู้ใหญ่บ้าน บ้านบ่อนนท์ หมู่ที่ 10 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ความเร็วลมขอบนอกของพายุปาบึก เริ่มเพิ่มระดับความแรงมากขึ้น

#ราชสีห์ สน. ๑๑ รส.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: