ราชบุรี  – กองพลพัฒนาที่ 1 เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย“ปาบึก”

ราชบุรี – กองพลพัฒนาที่ 1 เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย“ปาบึก”

กองพลพัฒนาที่ จัดจัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ พร้อมเข้าช่วยเหลือสนับสนุนกับกองทัพภาค 4 ในการให้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ“ปาบึก” เมื่อได้รับการคำสั่งจากแม่ทัพภาคที่ 1 ภายใน 6 ชม.

วันนี้ 4 ม.ค.61) ที่สนามลานพื้นแข็งหน้ากองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี พ.อ. สมจิตร คำประพันธ์ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธาน ตรวจความพร้อมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีพายุ “ปาบึก” จะเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ โดยให้ พล.พัฒนา 1 พร้อมเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์เมื่อมีคำสั่งจากแม่ทัพภาคที่ 1 หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภับกองทัพบกภาคที่ 1 ภายใน 6 ชม.

ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 1 ได้สั่งการให้ พล.พัฒนา 1 ชุดศูนย์บรรเทาสาธารณภับกองทัพบก พล.พัฒนา 1 จัดเตรียมกำลังพล และยุทโธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนโดยพร้อมออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากพายุ “ปาบึก” ในทันทีเมื่อได้รับการประสานจาก ศบภ.ทบ. สั่งการภายใน 6 ชม. และให้สามารถปฏิบัติงานสนับสนุนได้ทันทีในพื้นที่ ศบภ.ทภ.4 พร้อมทั้งให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมของกำลังพลและเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน รวมถึงตรวจสอบแผนการปฏิบัติอย่างรัดกุม และติดตามข่าวสาร และเฝ้าระวังพื้นที่ที่หน่วยรับผิดชอบ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีแนวโน้มอาจเกิดภัยพิบัติอย่างใกล้ชิด การเตรียมการป้องกันพื้นที่สำคัญ อย่างเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการอพยพประชาชน ขนย้ายสิ่งของ และซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย อีกทั้งแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จำเป็น และดูแลสุขภาพประชาชนที่ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก” อีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link