มุกดาหาร ในหลวง ร.10 มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร ในหลวง ร.10 มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นาย ศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวที่จังหวัดมุกดาหาร ที่หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวให้การต้อนรับและรายงานจำนวนผู้เข้ารับสิ่งของพระราชทาน พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ภัยหนาว เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวแบ่งเป็นอำเภอเมืองมุกดาหาร และอำเภอดอนตาล อำเภอละ 748 ชุด รวมทั้งสิ้น 1,496 ชุด
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เชิญพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาว พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ทุพพลภาพ จำนวน 2 คน คือ นายดี ขันแข็ง อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 104 หมู่ 2 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งป่วยเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองแตก ตั้งแต่ 2551 ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และนางเครือ ไชยพันธ์ อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 45 หมู่ 16 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งตาบอดทั้งสองข้าง อาศัยอยู่กับหลานที่ป่วยเป็นจิตเวช เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนด้วย
จากนั้นองคมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปที่หอประชุมอำเภอดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยความเดือดร้อนจากภัยหนาว จำนวน 748 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนด้วย
สำหรับอำเภอเมืองมุกดาหาร มีเขตการปกครอง 13 ตำบล 149 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 135,431คน ( ข้อมูล พ.ศ.2560 ) เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง ส่วนอำเภอดอนตาล แบ่งเขตการปกครอง 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 44,349 คน ( พ.ศ. 2560 ) เทศบาล 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: