ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนถวายสังฆทาน 102 วัด มอบทุนสถานศึกษา 10 แห่งพร้อมจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย

ปทุมธานี พุทธศาสนิกชนถวายสังฆทาน 102 วัด มอบทุนสถานศึกษา 10 แห่งพร้อมจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 5 มกราคม 2562 เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี และเครือข่ายทั่วโลก ร่วมด้วยองค์กรภาคีเครือข่าย 20 องค์กร และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 102 วัด มอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษา 10 แห่ง เป็นพุทธบูชา และขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล 5 หนึ่งในกิจกรรมโครงการธรรมยาตราปีที่ 7 รักษ์บวรรักษ์ศีล 5 พร้อมจุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย ที่อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากคุณเฉลา อนุกูลวัฒนา ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานบุญพิธี เป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในพื้นที่จำนวน 102 วัด และมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 2.โรงเรียนวัดท่าทอง 3.โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ 4.โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 5.โรงเรียนวัดศรีษะเกษ 6.โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 7.โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 8.โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ 9. โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2 และ 10.โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการสร้างบุญบำเพ็ญประโยชน์ของโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามนโยบายของคณะสงฆ์อีกด้วย
โดยในภาคค่ำมีพิธีจุดประทีปบูชาธรรม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นบุญกุศล ไม่เกี่ยวกับการเมือง และไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่อย่างใดทั้งสิ้น การจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการสร้างบุญบำเพ็ญประโยชน์ของโครงการธรรมยาตราฯ ปีที่ 7 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 อีกทั้งยังเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามนโยบายของคณะสงฆ์อีกด้วย.

อนันต์ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: