มุกดาหาร เปิดงานกาชาด และงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2562

มุกดาหาร เปิดงานกาชาด และงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2562

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 7 มค.62 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานเปิดงานกาชาด และงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2562 โดยก่อนพิธีเปิดได้มีการจัดขบวนแห่จากจากทั้ง 7 อำเภอ และชมรมต่างๆในจังหวัดมุกดาหารที่จัดขบวนมาร่วมด้วย โดยแต่ละขบวนจะมีการแสดงแต่ละชนเผ่า ซึ่งเน้นการแต่งกายชุดชนเผ่ามีการประกวดขบวนแห่อีกด้วย ที่มีความสวยงามอย่างมาก และเมื่อขบวนมาถึงบริเวณหน้าเวที ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมี ดร.โพไซ ไซยะสอน รองเจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต ท่านบุนยู้ ทำมะวง เจ้านครไกสอนพมวิหาน ท่านวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนร่วมเปิดงาน
โดยในงานจัดจัดให้มีในปีนี้ ได้จัดตกแต่งงาน สถานที่ ร้านค้า ในบรรยากาศย้อนยุค ท่ามกลางฤดูหนาว พร้อมจัดให้มีกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของจังหวัด อาทิ ร้านกาชาดจังหวัดมุกดาหาร และรับชมการแสดงให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของอำเภอต่าง ๆ มหกรรมสินค้าราคาประหยัด สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จากท้องถิ่นและชุมชน การประกวดของดีจังหวัดมุกดาหาร นิทรรศการของแต่ละหน่วยงานราชการ การเดินแบบแฟชั่นผ้าไหม และผ้าพื้นเมือง การแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง และการเสี่ยงโชคกับสลากกาชาด โดยรางวัลสลากกาชาดสมนาคุณ จำหน่ายฉบับละ 50 บาท ทั้งนี้ปีนี้รางวัลใหญ่เป็นรถเก๋ง 1 คัน กระบะ 1 คัน พร้อมรางวัลรถจักรยานยนต์ หม้อหุงข้าว และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย กำหนดออกรางวัลในคืนวันที่ 15 มกราคม 2562 ประชาชนที่ต้องการร่วมทำบุญด้วยการซื้อสลากกาชาดสมนาคุณ สามารถซื้อสลากได้ที่ชุ้มกาชาดภายในงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า งานกาชาด และงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสาธารณกุศลของจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 7-15 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวจังหวัด และนำเสนอผลงานส่วนราชการ ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการจัดหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลและประโยชน์ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link