กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับคณะนักศึกษามหานคร รุ่นที่ 4 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสร้างบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับคณะนักศึกษามหานคร รุ่นที่ 4 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสร้างบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”
วันที่ 8 มกราคม 2562 พลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับคณะนักศึกษามหานคร รุ่นที่ 4 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และสร้างบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้หน่วยงานราชการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยพลตำรวจโทสมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งปัจจุบันพายุโซนร้อน “ปาบึก” ได้ผ่านไปแล้ว แต่ยังคงมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “ปาบึก” ต้องการความช่วยเหลือจำนวนมาก ซึ่งตำรวจตระเวนชายแดนได้เข้าให้การช่วยเหลือฟื้นฟู บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
การเข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้กำหนดพื้นที่ในการดำเนินการ โดยพิจารณาพื้นที่ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าให้การช่วยเหลือ ซึ่งคณะนักศึกษามหานคร รุ่นที่ 4 ร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน จัดหาอุปกรณ์สร้างบ้านให้กับ นายอุดร ชูทอง บ้านเลขที่ 397/1 ม.5 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีฐานะยากจน โดยใช้ช่างตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินการ
นอกจากนี้ ได้นำสิ่งของจำเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา @ชนัญญา ฝอ.5

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: