ปทุมธานี คณะพระธรรมยาตรา ร่วมกับนักเรียนและประชาชนทำความสะอาดเสนสนะรวมถึงพุทธสถานด้วยจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา

ปทุมธานี คณะพระธรรมยาตรา ร่วมกับนักเรียนและประชาชนทำความสะอาดเสนสนะรวมถึงพุทธสถานด้วยจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา
วันที่ 8 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี กล่าวว่า คณะพระภิกษุธรรมยาตรา จำนวน 1,135 รูป ในโครงการธรรมยาตรา ปีที่ 7 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ร่วมกับนักเรียนและประชาชนในชุมชนจัดกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู เก็บขยะ ดูแลความสะอาดของเสนาสนะ ในวัด 7 แห่งได้แก่ วัดตรีพาราสีมาเขต จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสองพี่น้อง วัดใหม่พิบูลย์ผล วัดใหม่นพรัตน์ วัดไผ่โรงวัว วัดอัมพวัน จ.สุพรรณบุรี วัดบางน้อยใน วัดศิลามูล จ.นครปฐม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มกราคมนี้ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรมและเป็นการรักษาพุทธสถานด้วยจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 7 “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ดำเนินงานโดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับองค์การพุทธโลก(พล) และภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร จัดขึ้นตลอดเดือนมกราคม ในพื้นที่ 6 จังหวัด เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ซึ่งครั้งต่อไปคณะพระธรรมยาตราจะได้ร่วมกับชุมชนเพื่อบำรุงศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี อีกจำนวน 7 วัดระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม.

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: