ร่วมเป็นหนึ่งในการแสดงผลงาน ผ่านการรายงานผลการแข่งขันด้วย “ภาพถ่ายฝีมือของท่าน”

ร่วมเป็นหนึ่งในการแสดงผลงาน ผ่านการรายงานผลการแข่งขันด้วย “ภาพถ่ายฝีมือของท่าน”
.
อบรมร่วม “เสริมความรู้-ประสบการณ์”
ชี้แนะกฏกติกาจังหวะเวลาในการถ่ายภาพโดย…
ชยุต วิทยพโลทัย ช่างภาพประจำกองบก.สยามกีฬารายวัน
.
ในวันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
.
ลงทะเบียนจองที่นั่ง : คุณณัฐพัชร์ พันธ์มุก 06 1426 3658
หรือ แจ้งชื่อ-สกุล เบอร์โทรได้ที่ใต้โพสต์ครับ
———————————
#อบรมฟรี พร้อมรับของที่ระลึก มีอาหารและเครื่องดื่มบริการฟรีตลอดงานครับผม
———————————
ชี้แจงการถ่ายภาพ ในสนามกีฬาต่างๆ และภายในยิมเชียม สามารถรับปอกแขนช่างภาพได้ สำหรับท่านที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้
**************************
#เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๖ ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์ จะจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมยุทธศาสตร์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ อุบลราชธานี ๒๕๒๕ ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันกีฬา ๓๖ ชนิด มีมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ๑๐๒ แห่ง มีเจ้าหน้าที่ นักกีฬา และ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่าสองหมื่นคน
#รายละเอียดเพิ่มเติม http://ubrugames46.ubru.ac.th/
ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์อุบลราชธานี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: