ราชบุรี  – กช.ราชบุรี ส่งกำลังพลช่วยฟื้นฟูพื้นผู้ประสบภัย”ปาบึก”

ราชบุรี – กช.ราชบุรี ส่งกำลังพลช่วยฟื้นฟูพื้นผู้ประสบภัย”ปาบึก”

วันนี้ 9 ม.ค.61 ที่บริเวณสนามบิน ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโทอนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานทำพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ กองร้อยทหารช่างก่อสร้างเฉพาะกิจ กรมการทหารช่าง เพื่อเร่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน”ปาบึก” ในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 3-5 ม.ค. 2562 ส่งผลกระทบในพื้นที่ 18 จังหวัด รวม 90 อำเภอ 407 ตำบล 2,635 หมู่บ้าน 133 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 212,784 ครัวเรือน 696,189 คน และมีผู้เสียชีวิต 3 ราย นครศรีธรรมราช 2 ราย ปัตตานี 1 ราย ผู้สูญหายในจังหวัดปัตตานี 1 ราย

โดยทางผู้บัญชาการทหารบก ได้สั่งการให้ทางกรมการทหารช่างส่งยุทโธปกรณ์ เพื่อเร่งเข้าฟื้นฟูพื้นที่ผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับกองร้อยทหารช่างก่อสร้างเฉพาะกิจ กรมการทหารช่าง ประกอบด้วย กำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหาร จำนวน 160 นาย และยุทโธปกรณ์ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน, รถ M 51, รถยนต์บรรทุก 2 ตันครึ่ง, รถยนต์บรรทุก 5 ตัน ประกอบเครื่องยก, รถโรงงานซ่อมเคลื่อนที่, รถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร, รถผลิตน้ำดื่ม, รถไฟฟ้าส่องสว่าง, รถโกยตัก, รถตักบรรทุก, รถเกลี่ย, รถบดสั่นสะเทือน 9 ตัน, รถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ตัน, รถถากถางขนาดเบา D5, รถตักล้อยงขุดคู, รถโกยตักล้อยาง,รถผสมคอนกรีต, รถยนต์บรรทุก 5 ตัน ลากจูง, รถตักอเนกประสงค์, รถโกยตักขนาดเล็ก 6 ตัน, เครื่องสูบน้ำขนาด 4 นิ้ว, เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว และเลื่อยโซยนต์

ส่วนการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนที่ประสบภัยจากพายุปาบึก ทางเจ้ากรมการทหารช่างได้เปิดเผยว่า.. จะมีการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยจะมีการสำรวจความเสียหายในพื้นที่แต่ละพื้นที่ ว่ามีบ้านเรือนของประชาชนเสียหายเท่าไหร่ กี่หลังคาเรือน และมีปศุสัตว์ พืชสวนไร่นาเสียหายเท่าไหร่ ก่อนจะมีการเข้าร่วมบูรณาการร่วมกับจังหวัด อำเภอ ตำบล และชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ผู้ประสบภัยแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติดังเดิมต่อไป

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link