“ชัดเจนเพื่อคนไทย จริงใจเพื่อท้องถิ่น”

“ชัดเจนเพื่อคนไทย จริงใจเพื่อท้องถิ่น”

“พรรคพลังท้องถิ่นไท”
THAI LOCAL POWER PARTY
เดินหน้าแถลงนโยบายเพื่อมวลชน
ชูคอนเซ็ปต์
“ชัดเจนเพื่อคนไทย จริงใจเพื่อท้องถิ่น”

นายชัชวาลย์ คงอุดม หรือ ชัช เตาปูน
นำทีม 350 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ประกาศจุดยืน เดินหน้าสู่ศึกเลือกตั้ง ภายใต้นโยบาย “ชัดเจนเพื่อคนไทย จริงใจเพื่อท้องถิ่น” ไม่หวั่นเลื่อนวันเลือกตั้ง

นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรค
พลังท้องถิ่นไท เปิดเผยว่า กว่าที่จะมา
ถึงวันนี้ วันที่พรรคพลังท้องถิ่นไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายอาชีพ มีทั้งนักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มชาติิพันธ ์กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และกลุ่มอื่นๆ อีกหลายด้าน ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การเข้าร่วมเป็นหนึ่งกับพรรคพลังท้องถิ่นไท ทุกคนจะมีโอกาสได้เข้ามาทำงานตามความต้องการ และความจำเป็นของพื้นที่ต่างๆให้เกิดผลได้จริง

“การเลือกตั้งจะเกิดขึ้น พรรคพลังท้องถิ่นไทจะทำงานตามเจตนารมณ์ที่เราวางไว้ตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งพรรค โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย ที่ไม่เพียงให้แค่อยู่ดีกินเท่านั้น แต่ประชาชนทุกภาคส่วนของประเทศไทย จะต้องมีความรู้ความสามารถที่ดีเทียบเท่ากันทั้งประเทศ
เราเน้นด้านการศึกษา เพราะการศึกษาได้รับการศึกษาที่ดี จะเป็นจุดเริ่มต้นในการลดความเหลื่อมล้ำมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างด
ีภายใต้นโยบาย “ชัดเจนเพื่อคนไทยจริงใจเพื่อท้องถิ่น”

อีกหนึ่งจุดยืนของพรรคพลังท้องถิ่นไท คือ การเป็นพรรคการเมืองที่มีความเป็นกลาง ความเป็นกลางแท้จริงที่ไม่เลือกซ้ายหรือขวาแต่ยึดถือประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นที่ตั้ง แต่พรรคจะให้โอกาสกับทุกพรรคด้วยความยุติธรรม

แม้ว่าพลังท้องถิ่นไทจะถูกมองเป็นพรรคการเมืองใหม่ แต่พรรคก็มีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ชัดเจนไม่ต่างจากพรรคการเมืองใหญ ่และพรรคเปิดโอกาสให้ทุกคนที่คิดจะทำงานให้กับประเทศได้พัฒนาไปในทางที่ดีได้เข้ามาร่วมทำงานไปกับเรา

“ถึงแม้ว่าขณะนี้ หลายพรรคจะออกมาแสดงความมั่นใจว่าจะได้ที่นั่งในเขตพื้นที่ต่างๆ ทางพรรคก็ยังยืนยันที่จะวางเป้าหมายที่จะส่งผู้สมัคร ส.ส.ทั้งสิ้น 350 เขตทั่วประเทศ และแบบบัญชีรายชื่อ 150 คน เช่นเดิม เราให้ความสำคัญกับทุกเขต ทุกพื้นที่และยินดีจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนทุกคน และเชื่อว่าผลการทำการเมืองอย่างหนักลงพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าหาคนทุกกลุ่ม และรับฟังเสียงประชาชน ผ่านศูนย์ประสานงานพรรคที่มีใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ เรารวบรวมคนจากทุกกลุ่มภายใต้เจตนารมณ์เดียวกัน คือ คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมาเป็นฐานเสียงที่สำคัญให้กับพรรค”

สำหรับวันนี้เป็นวันพิเศษ และเป็นวันสำคัญของพรรคพลังท้องถิ่นไทที่ได้ประกาศ จุดยืนเป็นทางการ ผมในฐานะหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทและทีมบริหารพรรคทุกคน พร้อมแล้วครับ
กับการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้โอกาสและขอกำลังใจสำหรับพรรคพลังท้องถิ่นไทด้วยครับ นายชัชวาล ได้กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: