ราชบุรี ข่าว – พ่อเมืองโอ่ง นำแถลงข่าว“เทศกาลแห่งแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี

วันที่12 ม.ค.62) ที่ห้อง ณ เวลา 2 โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี นายชัยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำแถลงข่าวกำหนดจัดงาน “เทศกาลแห่งแสงไฟและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี” ระหว่างวันที่ 15 – 20 มกราคมนี้ ที่บริเวณริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ชุมชนเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวบริการเพิ่มมากขึ้น

โดยวันที่ 15 ม.ค.62 ช่วงเวลา 07.00 น. จะมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ณ จวนผู้ว่า (หลังเก่า) เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีทุกท่านที่ได้ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะหลวงนิคมคณารักษ์ (พ.ศ. 2487–2488) ซึ่งเสียชีวิตในวันที่ 15 มกราคม 2488 ระหว่างการออกไปบัญชาการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยจากการทิ้งระเบิดระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งระหว่างการปฏิบัติงานท่านได้ประสบอุบัติเหตุจากระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินแต่ยังไม่ระเบิดทันที ได้เกิดระเบิดขึ้น ส่งผลทำให้ท่านเสียชีวิต

ช่วงเวลา 10.00 น. จะมีการประกอบพิธีบวงสรวง ณ จวนผู้ว่า (หลังเก่า) เพื่ออัญเชิญพระพรหม เทวาอารักษ์ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยสาวกทุกๆ พระองค์ เทพเจ้าพระพรหมเทวดาที่ดูแลคุ้มครองป้องกันทั้ง 3 โลก เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วง และเพื่อให้ช่วยปกปักรักษาเมืองราชบุรีให้สงบสุขร่มเย็นตลอดไป

ส่วนไฮไลท์ในงานครั้งนี้ คือ การจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรม “Love Art@ราชบุรี” ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเหล่าศิลปินร่วมสมัยหลากหลายแขนง ของจังหวัดราชบุรี ได้นำผลงานศิลปะ อาทิ งานทัศนศิลป์ งานประติมากรรม งานออกแบบร่วมสมัย รวมถึงศิลปะการแสดงพื้นบ้านและศิลปะการแสดงร่วมสมัย มาแสดงภายในงานนี้ ประกอบด้วย การแสดงผลงานศิลปะของศิลปินร่วมสมัย นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ศิลปินดีเด่นรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาการออกแบบ และนายมานพ มีจารัส ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น รางวัลศิลปาธรสาขาศิลปะการแสดง นิทรรศการแสดงผลงานวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ของกลุ่มศิลปินราชบุรี และกลุ่มศิลปินลุ่มแม่น้าแม่กลองกว่า 60 ท่าน เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาทิ การแสดงหนังใหญ่ การแสดงนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก การแสดงนาฏยมวยไทย การแสดงพื้นบ้านของชนชาติพันธุ์ และการแสดงของกลุ่มศิลปินร่วมสมัยเยาวชน การประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “Love Art@ราชบุรี ในประเภทเยาวชนและประชาชนทั่วไปชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท

นอกจากนี้กิจกรรม Workshop และการสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบต่างๆ ชมผลงานชิ้นพิเศษ สำหรับการรวมพลังของกลุ่มศิลปิน กับผลงานประติมากรรมปลา ตะเพียนจากผ้าขาวม้า และการวาดภาพสดที่มีขนาดกว้างกว่า 6 เมตร “ย้อนรอยเล่าขาน ตานานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี” ในชื่อเรื่อง “ราชบุรีก้องปฐพี เรืองรุจีเกริกฟ้า”

ส่วนในวันที่ 18 ม.ค.62) ช่วงเวลา 19.30 น. จะมีพิธีเปิดงาน “ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี” ในชื่อเรื่อง “ราชบุรีก้องปฐพี เรืองรุจีเกริกฟ้า” เพิ่มความตื่นตา ตื่นใจ ด้วยเทคนิคการจาลองเหตุการณ์สาคัญในการระเบิด การแสดงพลุประกอบเสียงเพลง พร้อมเอฟเฟค ที่หาชมยากรวมถึงไฟประดับตกแต่งทั่วบริเวณงาน ลานแสดงที่นามาประยุกต์ใช้ในการจัดงานและการแสดงแสง สี เสียงและสื่อประสม อิงกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา รวมถึงเอกลักษณ์ในจังหวัดราชบุรี ให้มีความสวยงาม ทันสมัย ประทับใจต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมากยิ่งขึ้น บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ ทั้งนี้ทุกกิจกรรมชมฟรีระหว่างวันที่ 15 – 20 มกราคมนี้ ที่บริเวณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

/

///////////////////////////////////////////////////////////////////

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: