ราชบุรี – อบจ.ราชบุรี ร่วมกับมือวัดห้วยปลาดุก จัดกิกจรรมวัดเด็กแห่งชาติ

วันที่ 12 มค.62 ที่โรงเรียน อบจ.รบ.1 หรือวัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์ ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่มีความสุข โดยนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วย นายอรรถพล พระลักษณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายธนพนธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งมีผู้ปกครองได้นำบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กดังกล่าว ทาง อบจ.ราชบุรี มุ่งหวังให้เด็กๆและเยาวชนในทุกพื้นที่ได้รับความสุขเท่าเทียมกัน และทั่วถึง อีกทั้งวันที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ทางรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ ทาง อบจ.ราชบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของเด็กและเยาวชนจึงได้จัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน เพราะเด็กนั้นถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง อีกทั้งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพของเด็ก และเยาวชนเพื่อจะได้เติมโตเป็นพลเมืองที่ดีสืบต่อไป

สุุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: