ราชบุรี ข่าว – มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนซื้อรถช่วยชีวิตเพื่อมนุษย์

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.61ที่ผ่านมาบริเวรวงเวียนช้าง หน้าสถานีรถไฟบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี พร้อมทีม
งานจิตอาสากลุ่มรักพ่อหลวงบ้านโป่ง และชมรมคนแสงสีบ้านโป่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ตั้งจุดขอรับบริจาค
เงิน เพื่อเข้าโครงการผ้าป่ามหากุศล “สมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ” ราคา 2 ล้านบาทเศษ เพื่อมอบให้กับมูลนิธิรวมใจการ
กุศลราชบุรี ไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอดจนงานสาธารณกุศลและสาธารณ
ประโยชน์ต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆให้กับพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง และพื้นที่ติดต่อใกล้เคียง ซึ่งหนดพิธีการทอดผ้าป่าในวันที่ 17
ม.ค.62 ณ ที่ทำการมูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี ถ.เพชรเกษม (หลังวัดจันทาราม) ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ทั้งนี้ปัจจุบันมูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี มียานพาหนะประเภทรถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ไม่เพียงพอต่อการให้
ความช่วยเหลือประชาชน และผู้ประสบภัย จึงทำให้การช่วยเหลือล่าช้า ส่งผลให้มีการสูญเสียเกิดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่มีผู้ประสบภัยพร้อมกันหลายรายในต่างสถานที่ จึงจำเป็นต้องใช้รถพยาบาลหลายคัน ซึ่งในปัจจุบันทางมูลนิธิฯ มีรถ
พยาบาลเพียง 1 คันเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือในรถ
ยังเป็นประเภทอุปกรณ์ Basic ไม่สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มความสามารถ ทางมูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี
จึงได้ร่วมกับทีมงานจิตอาสากลุ่มรักพ่อหลวงบ้านโป่ง และชมรมคนแสงสีบ้านโป่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัด
กิจกรรมและตั้งจุดขอรับบริจาคเงิน เพื่อเข้าโครงการผ้าป่ามหากุศล “สมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพ” ขึ้นมา

ทั้งนี้นายบุญมา ฉิมณรงค์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่กู้ชีพ มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี และนายสุรศักดิ์ สวัสดี อนุกรรมการ
ฝ่ายกู้ชีพ-กู้ภัย มูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี เปฺดเผยะว่า.. การจัดกิจกรรมดังกล่าวทางมูลนิธิได้จัดขึ้นเพื่อนำเงินเข้าโครงการ
ผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพราคา 2 ล้านบาทเศษ โดยวันที่ 17 ม.ค.62 จะมีการจัดทำพิธีทอดผ้าป่ามหา
กุศล จึงอยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงร่วมบริจาคเงินได้ที่เลขที่บัญชา 020255571133 ชื่อ
บัญชี กองทุนเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลและอุปกรณ์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 083-6996699(คุณสุรศักดิ์) หรือ
085-8127533(คุณพรเทพ)

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: