ชัยภูมิ เกษตรกรชัยภูมิกว่าพันคนแห่รับเงินปันผลจากกลุ่มบริษัทไร่กำนันจุล ภายหลังจากการส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงไหมได้ผลผลิตสูงสร้างรายได้ปีละกว่า 130 ล้านบาท

นาย จงสฤษดิ์ คุ้นวงค์ กรรมการผู้จัดการบริษัทจุลไหมไทย จำกัด กล่าวภายหลังการประชุมและมอบเงินรางวัลให้กับสมาชิกในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ โดยกลุ่มบริษัทไร่กำนันจุล ประกอบไปด้วยธุรกิจ 2 ส่วน คือ ธุรกิจไหม และธุรกิจไร่ ซึ่งธุรกิจไหมภายใต้ บริษัท จุลไหมไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตเส้นไหมอันดับหนึ่งในประเทศไทย มีการส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกกว่า 5,000 ราย ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทจุลไหมไทยมีประสบการณ์ในธุรกิจไหมมาแล้วกว่า 50 ปี โดยมีกิจกรรมตั้งแต่ การพัฒนาพันธุ์ไหม พันธุ์หม่อน พัฒนาเทคโนโลยีเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงไหมให้ได้ผลผลิตสูง และทำงานได้สะดวกเข้ากับวิถีชีวิตของเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรสมาชิกจะเลี้ยงไหมรอบละประมาณ 20 วัน และส่งรังไหมมาขายให้กับ บ.จุลไหมไทย เท่ากับว่าเกษตรกรที่มีแหล่งน้ำสามารถมีรายได้เป็นประจำทุกเดือนเหมือนกับมีเงินเดือนกินตลอดปี ส่วนเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนกว่า 1,100 ราย ซึ่งสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิปีละกว่า 130 ล้านบาท ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกร มีรายได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมากที่สุดในประเทศไทย ด้าน น.ส. ชลธิชา ไพรกระโทก เกษตรกรบ้านหลังสัน หมู่ 9 ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ หนึ่งในเกษตรกรที่มีรายได้มากและรับเงินลำดับที่ 1 ของ จ.ชัยภูมิ 3 ปีติดต่อกันกว่า 2 แสนบาท ได้กล่าวว่าทำมานานกว่า 6 ปี หลังจบการศึกษา ม.6 จังหวัดชัยภูมิ และได้ไปทำงานที่กรุงเทพฯ เก็บเงินมีทุนแล้ว กลับมาต่อยอด บรรพบุรุษ ในเนื้อที่ 18 ไร่ หลังจากปลูก อ้อยและมันไม่ได้ผล เลยหันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแทน จากการแนะนำของ กลุ่มสมาชิกบริษัทไร่กำนันจุล ปีแรก ได้ผลผลิตประมาณ 100,000 บาท และปีต่อๆมาเลี้ยงเพิ่มปีละ 8 รุ่น ส่วนพันธุ์ไหมรับจากบริษัทฯ 1 กล่องราคา 940 บาท ปัจจุบันมีรายได้กว่า 2 แสนบาท และมีเกษตรกร เป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก 20 ราย ในหมู่บ้านหลังสัน สมาชิกเริ่มมีฐานะดีขึ้น และหันมาปลูกต้นหม่อน เลี้ยงไหมกันมากขึ้น และสร้างรายได้ในชุมชนดีขึ้นมากด้วย

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: