ราชบุรี – เจ้าท่าเอาจริงส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรือนำนักท่องเที่ยววิ่งเสียงดัง

เจ้าหน้าที่พนักงานขนส่งปฏิบัติการ กรมเจ้าท่าลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าน้ำวัดปรกเจริญ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
หลังมีชาวบ้านโพสต์ผ่านโลกโซเชียล พร้อมกับปักธงสีแดงไว้หน้าบ้านกรณีเรือวิ่งนำนักท่องเที่ยวส่งเสียงดังใช้ความเร็วกระทบ
วิถีชีวิต เตรียมติดกล้องตรวจจับความเร็ว

วันที่ 15 ม.ค.62) นายสุภรักษ์ พรมหงส์ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครปฐม ได้ลง
พื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าน้ำวัดปรกเจริญ หมู่ 6 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านผ่าน
โลกโซเชียล กรณีเรือนำนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศเที่ยวชมธรรมชาติในลำคลองส่งเสียงดังและใช้ความเร็วมาก
ส่งผลให้เกิดเสียงดังกระทบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และโรงเรียนที่มีเด็กนักเรียนกำลังเรียนหนังสืออยู่ใกล้ลำคลองดัง
กล่าว ทำให้บ้านบางหลังที่ปลูกอยู่ริมตลิ่งทนไม่ไหว ถึงขนาดต้องนำธงสีแดงมาปักไว้ที่ริมตลิ่งข้างบ้านของตัวเอง เพื่อเป็นการ
เตือนผู้ที่ขับเรือไม่ควรใช้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ทั้งนี้ นายสุภรักษ์ พรมหงส์ เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครปฐม เปิดเผยขณะลง
พื้นที่ตรวจสอบว่า.. มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาแล้ว ได้ดำเนินการปรับกรณีเรื่องเสื้อชูชีพ แต่ส่วน
เรื่องการร้องเรียนลำคลองนั้น มีเจ้าหน้าที่ดูแลน้อยมากไม่เพียงพอที่จะมาดูแลเรื่องการปราบปราม ส่วนเรื่องที่มีการร้องเรียน
ผ่านโลกโซเชียลเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนขับเรือ อยู่ที่จิตสำนึก ทางเจ้าหน้าที่ได้พูดตักเตือนไปแล้ว

อนาคตได้เตรียมโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดขึ้น ซึ่งถ้าหากพบผู้กระทำความผิดจากในกล้องที่บันทึกภาพของผู้ที่
ขับเรือใช้ความเร็ว สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย โดยต้องดูว่าผิดมาตราไหน ข้อหาอะไรบ้าง เช่น ในการปรับของมาตรา
175 ที่ใช้อยู่ ขณะนี้ คือ ไม่สวมเสื้อชูชีพ จะปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท โดยได้ดำเนินการปรับมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่จนถึงตอนนี้
ประมาณ 20 รายแล้ว คาดว่าน่าจะเป็นการขับเรือของแต่ละบุคคล ทางเจ้าหน้าที่ได้ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้ว เป็นการใช้
มาตรการจากเบาไปหาหนัก คือ ต้องประชาสัมพันธ์พูดคุยกับผู้ประกอบการแต่ละรายก่อน ถ้าไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของเจ้า
หน้าที่ จึงจะดำเนินการยึดใบขับขี่เรือเป็นมาตรการหนักที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป

อย่างไรก็ตามสำหรับบรรยากาศบริเวณท่าน้ำวัดปรกเจริญ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นำครอบครัว
บุตรหลานมาสักการะหลวงพ่อแดง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มีอายุกว่า 800 ปี กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ของชาติแล้ว โดยบริเวณวัดได้ตั้งอยู่ติดลำคลองและอยู่ใกล้โรงเรียนแห่งหนึ่ง นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งเรือชมธรรมชาติสอง
ฝั่งคลองพร้อมทั้งทำบุญ ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยนักท่องเที่ยวบางคนก็ได้โบกมือทักทายกับเรือ ที่แล่นสวนทางกันในลำคลอง
พร้อมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ขณะที่วันนี้ไม่พบการแล่นเรือที่ส่งเสียงดังหรือใช้ความเร็วเหมือนเช่นทุกวันอย่างที่เคยพบเห็น

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: