ประชาชนจำนวนประมาณ 4,000 คน ร่วมงานปฏิบัติธรรมสมโภชโบราณปราสาทธาตุนางพญา ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี…..

วันที่ 13 มกราคม 2562 นายมลชัย จันทโรธรณ์ นายอำเภอบุณฑริก เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายเอกราช สูงสง่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะโนกล่าวต้อนรับ ท่านเจ้าคุณพระวิโรจน์รัตโนบล เจ้าคณะอำเภอบุณฑริก ประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับปราสาทธาตุนางพญาเป็นโบราณสานเก่าแก่แห่งเดียวของอำเภอบุณฑริก ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี กรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนธาตุนางพญา โดยประกาศกำหนดจำนวนโบราณสถานสำหรับชาติในราชกิจนุเบกษา เล่ม 53 ตอนที่ 34 วันที่ 27 กันยายน พศ 2479 และประกาสเขตกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกจานุเบกษา เล่ม 84 ตอนที่ 177 วันที่ 27 ตุลาคม พศ 2524 กำหนดพื้นที่ โบราณสถาณ ประมาณ 2ไร่ 2งาน 52 ตารางวา ลักษณะของโบราณสถานธาตุนางพญาเป็นปราสาทหินทรายหลังเดียว บนฐานศิลาแลง เรือนธาตุมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมมุมละ5มุม มีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกด้านเดียว ดังนั้นโบราณสถานพระธาตุนางพญาจึงน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16ถึง17 เพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่ชาวบ้านตำบลหนองสะโนให้ความสำคัณมากจะจัดงานทำบุณขึ้นทุกปี ในวันที่12มกราคม 2562 จะทำบุณคูณลาณ และคืนวันที่ 13 จะเป็นการปฏิบัติธรรมสมโภชโบราณสถานปราสาทนางพญา จะกำหนดทำในวันที่ 12และ13 เดือนมกราคม ของทุกๆปี สำหรับปีนี้จะเป็นปี ที่ 13

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link