ปทุมธานี เปิดบ้านวิชาการ ร.ร.คณะราษฎร์บํารุงปทุมธานีโชว์ผลงานนักเรียนสุดเจ๋ง

ปทุมธานี เปิดบ้านวิชาการ ร.ร.คณะราษฎร์บํารุงปทุมธานีโชว์ผลงานนักเรียนสุดเจ๋ง
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ตรวจเยี่ยมงาน KP OPEN HOUSE 2019 เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี 2562 โดยมีนายเจริญ บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี และคณะครูอาจารย์ให้การตอนรับ
ภายในงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี มีกิจกรรมบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบของนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาและอาชีพ การแข่งขันวิชาการ ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงของนักเรียน การแสดงผลงานนักเรียน IS โครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียน เกมที่ให้นักเรียนร่วมสนุกมากมาย ซึ่งเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎร์บํารุงปทุมธานี มีการแสดงจากกลุ่มการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย รวมถึงเปิดร้านขายของมอสองจากเด็กนักเรียนเอง กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานตนเอง และสามารถนำประสบการณ์ตรง ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างชุมชนครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปัจจุบันคือโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำจังหวัดปทุมธานี มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนสตรีปทุมธานี ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2472 แรกมีที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่ทำการเทศบาลเมืองปทุมธานี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน ต่อมาย้ายมาสร้างใหม่ในที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปทุมธานี ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตะวันออก ก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2478 ในเนื้อที่ธรณีสงฆ์ประมาณ 6 ไร่ 7 ตารางวา ได้ทุนช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารใหม่จากสโมสรคณะราษฎร ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของชื่อโรงเรียนใหม่จาก “สตรีปทุมธานี” ไปเป็น คณะราษฎร์บำรุง 3 ปัจจุบันชื่อ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี.

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: