นายสมพงษ์ มากมณี “ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา และ ป้องกันตนเอง (อพป.)” บริเวณ ที่ทำการกำนันตำบล จ.นครศรีธรรมราช…

นายสมพงษ์ มากมณี “ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา และ ป้องกันตนเอง (อพป.)” บริเวณ ที่ทำการกำนันตำบล จ.นครศรีธรรมราช…

วันอังคารที่ 15 ม.ค.62 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรม ราช เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา และ ป้องกันตนเอง (อพป.) ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนครศรีธรรม ราช ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณี และ เข้าใจถึงภัยความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้น ณ.ที่ทำการกำนันตำบลลานสกา หมู่ที่ 1 ตำบลลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช.

——-
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ” ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: