ชัช เตาปูน เปิด “ชัชคลายทุกข์” เดินหน้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

ชัช เตาปูน เปิด “ชัชคลายทุกข์”
เดินหน้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

ยังคงเดินหน้าลงพื้นที่แนะนำตัวผู้สมัคร พร้อมรับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการพรรคท้องถิ่นไท นายชัชวาลล์ คงอุดม หรือ ชัช เตาปูน หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เปิดตัว “ชัชคลายทุกข์” รับทุกเรื่องราวที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากมาตรการต่างๆ พร้อมเดินหน้าหาแนวทางแก้ไขเยียวยาประชาชน
นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เปิดเผยว่า นอกจากการวางเป้าหมายในการเข้าไปช่วยพัฒนาประเทศในวิถีทางทางการเมืองแล้ว พรรคยังมีเป้าหมายในการทำงาน เริ่มจากความเข้าใจปัญหาของคนในพื้นที่ และ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย ลดความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนสร้างความเท่าเทียมกันในสังคมไทย ให้เกิดขึ้น
“พรรคมีการจัดตั้งศูนย์ประสานพรรคขึ้นทั่วทุกภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประสานงานการเลือกตั้ง การลงพื้นที่ให้กับผู้สมัครของพรรคพลังท้องถิ่นไท และการลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง ทั้งตัวผมไปเอง เลขาธิการพรรค และโฆษกพรรค มีประชาชนเข้ามาพูดคุยสอบถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ยังไม่ลงรายละเอียดในเชิงลึกได้ในบางเรื่อง สิ่งที่เราทำได้ ณ เวลานั้น จะมีทีมทำงานพรรคจะรับเรื่องร้องเรียนเพื่อมาดำเนินงานต่อ เมื่อมีหลายเรื่องจากหลายพื้นที่ส่งเข้ามา ผมจึงตัดสินใจที่จะการเปิดช่องทาง “ชัชคลายทุกข์” ขึ้นมาอย่างเป็นรูปเป็นร่าง เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการร้องทุกข์ และเป็นที่ผมตั้งใจทำมาโดยตลอด ผมไม่ทอดทิ้งประชาชน จะอยู่ดูแลชุมชนให้มีความสุข และคิดเสมอมาว่า ปัญหาของชุมชน คือปัญหาของผมด้วยเช่นกัน

ด้าน นายอนุพงศ์ เขื่อนคำ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ขับแท็กซี่อิสระกรุงเทพมหานคร ซึงเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสวัสดิการประกันตน กล่าวว่า เครือข่ายของเราเกิดจากการรวมตัวของแท็กซี่ทั่วกรุงเทพมหานคร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้เครือข่าย ปัจจุบันเรามีสมาชิกประมาณ 5,000 คัน ซึ่งปัญหาหลักๆ ที่เครือข่ายประสบ คือ เรื่องการไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการตามที่รัฐจัดทำ หรือ การออกมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับกลุ่มอาชีพอิสระ เช่น หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสวัสดิการประกันสังคมตามมาตรา 40 แต่เมื่อเดินทางไปติดต่อรับสิทธิ์กลับถูกปฏิเสธว่าไม่อยู่ในกลุ่มดังกล่าว และไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมไม่ได้รับสิทธิ์ ในส่วนบัตรทอง 30 บาทนั้น ถึงแม้ว่าจะสามารถทำได้ แต่ไม่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในเขตกรุงเทพหานคร จะใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น นอกเหนือนั้นต้องกลับไปรักษาตามภูมิลำเนาเดิมที่ออกบัตร หรือต้องสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อนเท่านั้น

“นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความต้องการมีรถแท็กซี่ของตัวเอง แต่ไม่สามารถดำเนิน การเรื่องกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามระบบการเงิน ซึ่งการเป็นเจ้าของแท็กซี่เป็นเรื่องลำบากมาก สำหรับคนหาเช้ากินค่ำอย่างเรา เนื่องจากหลักทรัพย์ไม่มีเงินดาวน์ค่อนข้างสูง และมีเงินประกันความเสี่ยงที่สูง ทำให้เราต้องเป็นผู้เช่าแท็กซี่เท่านั้น ผมรู้สึกดีใจที่ได้พบคุณชัชวาลล์ ท่านและทีมงานให้โอกาสทางเครือข่ายได้เข้าพบทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัว แค่เคยเห็นท่านในช่วงที่ลงสมัคร สว. เท่านั้น เมื่อรู้ว่าท่านได้เป็นหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่่นไท จึงเกิดความหวังขึ้นจึงได้มาปรึกษาและอยากให้ท่านช่วยเป็นกระบอก เสียงให้เครือข่ายแท็กซี่ได้มีโอกาสรับสิทธิ์รับสวัสดิการของรัฐ ตามสิทธิความเป็นคนไทยคนนึงเหมือนกัน”
ด้านนายชื่นชอบ คงอุดม โฆษกพรรค กล่าวเสริมว่า พรรคพลังท้องถิ่นไท มีจุดยืนในการเป็นพรรคการเมืองที่พร้อมจะยืนเคียงข้างประชาชน ให้มีความอยู่ดีกินดี ตามนโยบาย “4 ช 8 จ” ที่ทางพรรคพลังท้องถิ่นไทได้แถลงออกไปแล้ว และที่ผ่านเราได้ติดตามนโยบายต่างๆ ที่ทางรัฐบาลได้ประกาศออกมา โดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิการในด้านต่างๆ กับภาคประชาชนที่อยู่นอกระบบ ที่มีอาชีพอิสระ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่รับให้ความสำคัญกับประชาชนกลุ่มนี้

“แต่เมื่อได้รับรู้ปัญหาจากการพูดคุยกับผู้ให้บริการแท็กซี่ คือมีทั้งไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล การรับสิทธิ์ เนื่องจากเป็นอาชีพอิสระ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐออกมา ประกอบกับไม่มีเวลามาก เพราะเวลาสวนใหญ่มุ่งที่เรื่องของการทำมาหากิน
ปากท้องต้องมาก่อน และในบางรายที่ถูกปฏิเสธจากหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องการประกันตน ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นความลำบากของผู้ที่ได้รับผลกระทบ”
สำหรับช่องทางการติดต่อ ของผู้ที่ต้องการสื่อสารโดยตรงกับทางพรรคพลังท้องถิ่นไท สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Facebook Fanpage พรรคพลังท้องถิ่นไท ตลอด 24 ชั่วโมง และ สายด่วน 02-9102668 ในเวลาทำการ

ข้อมูลเบื้องต้น หลักประกันสุขภาพ และ ประกันสังคมตามมาตรา 40
สำหรับ ประกันสังคม มาตรา 40 เป็นการขยาย ประกันสังคม ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ หมายถึงกลุ่มคนประกอบอาชีพอิสระ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร รวมไปถึง พนักงานอิสระต่าง ๆ ได้มีหลักประกันในชีวิตเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้เป็นที่จูงใจ โดย ประกันสังคม มาตรา 40 ประกันสังคมใหม่ เป็นระบบที่สมัครใจ ในส่วนบัตรทอง 30 บาท จะดูแลสิทธิการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่เรื่องการประกันตน ตามมาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคม จะดูแลเกี่ยวกับสภาพทางการเงิน เมื่อถึงเวลาที่ไม่สามารถทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ็บป่วย ลาคลอด ทุพพลภาพ และอื่นๆ จนรวมไปถึงความชรา แต่ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับสิทธิ์จะต้องจ่ายเงินให้กับประกันสังคมทุกเดือนละ 100 หรือ 150 บาท ผู้ประกันตนจะได้รับการชดเชยรายได้ในกรณีเจ็บป่วย และยังเป็นเงินออมในเวลาที่อายุมากขึ้นที่ไม่สามารถทำงานได้

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: