ปภ.เขต 3 สนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นางจรัส ใยเยื่อ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายประเสริฐ เหนือแสน รก.ผอ.ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภ้ย และนายสุธินันท์ ฮงฮวด นวค.ชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะของสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นในโครงการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ บ้านเนินผาสุข ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี สนับสนุนการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น จำนวน 20 บ่อ ใน 10 พื้นที่ในเขตตำบลดงขี้เหล็ก

———

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link